Kort om Bil-Nilsson

Vårt erbjudande

Bil-Nilsson i Alingsås är auktoriserad återförsäljare av Volvo, Renault och Dacia personbilar och lätta transportbilar. Utöver försäljning av nya och begagnade bilar erbjuder vi följande:

  • Service och reparationer – auktoriserad bilverkstad för Volvo, Renault och Dacia
  • Butik – reservdelar, däck, tillbehör
  • Däckcenter med däckhotell
  • Skadeverkstad/skadecenter
  • Biltvätt och rekond för bilen
  • Drivmedel (bensin, diesel, HV100) samt spolarvätska på obemannad Tanka-station.
  • Hyrbilar

Om du väljer att betala hos oss med Volvo/Renault/CarPay-kort har du 10% rabatt i vår verkstad och även andra erbjudanden kopplade till kortet. Du som har kortet har rabatt även på Tvätta och Tanka.

Välkommen!

Historik

Ett bolag med starka traditioner

Bil-Nilsson i Alingsås AB fick namnet den 1 januari 1982 då Anders och Peter Nilsson köpte anläggningen på Gamla Göteborgsvägen där bland annat Stures Bowling & Sportbar idag huserar. Dåvarande ägare var Bil & Truck som nu heter Bilia. Innan dess drevs företaget från Drottninggatan av familjen Karlborg. När företaget bytte namn till Bil-Nilsson och bröderna Anders och Peter Nilsson tog över verksamheten hette storsäljaren Volvo 240. Volvo 760 hade precis lanserats och snart kom 740 och blev ett komplement till 240.

Ursprungligen sålde bröderna Nilsson huvudsakligen Renault. Deras stora framgångar med det franska märket i Dalsland och norra Bohuslän belönades med erbjudande att köpa anläggningen i Alingsås där man förutom Renault också sålde Volvo. 1987 gick bröderna skilda vägar. Anders blev kvar vid anläggningen i Alingsås. 1990 blev något av en milstolpe i bolagets historia då den nya anläggningen vid Stråhles Allé invigdes i september. Under senare år har Bil-Nilsson adderat flera varumärken till verksamheten. Hösten 2009 plockade man upp Dacia som är ett lågprismärke, lanserat och helägt av Renault.

Miljö & kvalitet

Vår miljöpolicy

Vårt miljöarbete är inriktat på att successivt minska vår miljöpåverkan. Detta gör vi genom ett återkommande förbättringsarbete, skyddsronder och investeringar. Vi har bland annat löpande översyn av energi, inventering och substitution av våra kemikalier. Vi säkerställer också att smutsvatten renas till hög kvalitet genom oljeavskiljare och reningsverk.

För att vara relevanta och uppdaterade säkerställer vi att vi följer, eller är bättre än, de lagar och krav som gäller för vårt verksamhetsområde.

Vår kvalitetspolicy

Bil-Nilsson i Alingsås har som övergripande målsättning att vara ett serviceföretag i mästarklass. Det definieras av stabila processer, ordning och reda som leder till kvalitet i utförda arbeten samt god servicegrad gentemot våra kunder. Viktigt för oss är också tillgänglighet och enkelhet i kommunikation med oss som företag. Arbetssättet skall skapa en trygg plattform för våra medarbetare. Vi arbetar utifrån tydliga processer i kombination med en ledning som stödjer och förklarar nödvändiga förändringar i syfte att närma oss den övergripande målsättningen. Arbetssätt och processer skall ha som mål att göra oss mer tidseffektiva samt skapa en stabil och förutsägbar arbetssituation för medarbetarna.

Syftet med detta är att skapa kundlojalitet genom ett upplevt värde för pengarna samt skapa förtroende för företaget och dess tjänster/produkter.

Våra sekretessregler vid kontrollarbete

All information som erhålls och skapas när kontroll- arbete genomförs hanterar vi under sekretess. Information lämnas endast ut till fordonets ägare eller brukare.

Undantag för ovanstående sekretessregler gör vi endast om myndigheter begär ut information och som kan styrka att de enligt lagstiftning har rätt att få ut information om kontrollerat fordon.

Innan information lämnas ut till myndigheter informerar vi fordonets ägare eller brukare om vilken information som kommer att frisläppas om detta inte hindras av särskild lagstiftning.

Hållbarhet

Bil-Nilsson i Alingsås arbetar för att bidra till ett bättre samhälle och en bättre miljö. Vi vill finnas tillgängliga för våra lokala kunder genom att erbjuda tjänster och produkter med så god kvalitet att vi skapar en kundlojalitet. Samtidigt vill vi erbjuda en helhetslösning för bilägande, där enkelheten överväger alternativen och förväntningar överträffas.

Vi finns i en konkurrensutsatt bransch med många riskfaktorer att hantera och förstå. Exempel på dessa riskfaktorer är konjunkturläge, lagar, förordningar och skatteregler. Vi tar ansvar för att våra resurser effektiviseras och används på ett sparsamt och hållbart sätt genom kontinuerlig analys av vår verksamhets risker och genom att bedriva systematiskt förbättringsarbete. Våra viktigaste intressenter är våra medarbetare, kunder och kommuninvånare tillsammans med våra generalagenter och leverantörer.

Som stöd och hjälp för vårt kvalitets- och miljöarbete har vi ISO certifiering enligt 9001 och 14001 samt flera branschcertifieringar.

Till toppen av sidan