Vi bemöter fyra myter när det kommer till biodiesel

Fyra myter om biodiesel

Tunnor med förnybar diesel

Vi bemöter fyra myter om förnybar diesel

Det cirkulerar ett antal myter om biodiesel. Säkert har du hört att det växer alger och mikrober i tanken om man tankar med HVO. Och historiskt sett finns det belägg för tanken. I den här artikeln går vi igenom fyra vanliga myter och varför de inte stämmer när det kommer till Neste My.
  • ”Med biodiesel växer det alger i tanken”

Den äldre versionen av biodiesel innehåller syre som gör att molekylerna i den blir polära, vilket innebär att bränslet attraherar vatten. Detta i sin tur kan främja bakterietillväxten.

Nestes HVO100 däremot är opolär, och drar inte till sig vatten. Sen är det ändå viktigt att inte få in vatten i tanken oavsett bränsle.

  • ”Man måste använda förnybar diesel direkt, den går inte att lagra”

Detta stämmer inte. Förvarar du förnybar diesel på samma sätt som fossil diesel finns det inget slutdatum för användningen av det, enligt neste.se.

  • ”Om du inte modifierar motorn, kan du inte använda biodiesel i din bil”

Nej, så är det inte, men kolla med tillverkaren av din bil för att se om den är godkänd för förnybar diesel.

  • ”Förnybar diesel är obrukbar vid riktigt kall väderlek, om man inte blandar ut den”

Detta stämmer inte heller. Faktum är att det går alldeles utmärkt att använda den utan utblandning ner mot 30 minusgrader.