Hållbarhet, Kvalitet och Miljö

Hållbarhet

Bil-Nilsson i Alingsås har som övergripande målsättning att vara ett serviceföretag i mästarklass. Det definieras av stabila processer, ordning och reda som leder till kvalitet i utförda arbeten och god servicegrad gentemot våra kunder. Tillgänglighet och enkelhet i kommunikation med oss som företag. Arbetssättet skall skapa en trygg plattform för våra medarbetare. Tydliga processer i kombination med en ledning som stödjer och förklarar nödvändiga förändringar i syfte att närma oss den övergripande målsättningen. Arbetssätt och processer skall ha som mål att minska slöseri med tid, skapa en stabil och förutsägbar arbetssituation för medarbetarna.

Syftet med detta är att skapa kundlojalitet genom ett upplevt värde för pengarna och förtroende för företaget och dess tjänster/produkter.

960_510_skog
960_510_fjll

Kvalitetspolicy

Bil-Nilsson i Alingsås arbetar för att bidra till ett bättre samhälle och en bättre miljö. Vi vill finnas tillgängliga för våra lokala kunder, erbjuda tjänster och produkter med så god kvalitet att vi skapar en kundlojalitet. Samtidigt vill vi erbjuda en helhetslösning för bil-ägande, där enkelheten överväger alternativen och förväntningar överträffas.

Vi finns i en konkurrensutsatt bransch med många riskfaktorer att hantera och förstå. T.ex. konjunkturläge, lagar, förordningar och skatteregler. Vi tar ansvar för att våra resurser effektiviseras och används på ett sparsamt och hållbart sätt genom kontinuerlig analys av vår verksamhets risker och systematiskt förbättringsarbete. Våra viktigaste intressenter är våra medarbetare och kunder tillsammans med våra generalagenter och leverantörer.

Som stöd och hjälp för vår kvalitet- och miljöarbete har vi ISO certifiering enligt 9001 och 14001 och flera branschcertifieringar.

960_510_stad
960_510_moln

Miljöpolicy

Vårt miljöarbete är inriktat på att succesivt minska vår miljöpåverkan. Detta gör vi genom ett återkommande förbättringsarbete, skyddsronder och investeringar. Vi har bl.a. löpande översyn av energi, inventering och substitution av våra kemikalier, vi säkerställer att smutsvatten renas till hög kvalitet genom oljeavskiljare och reningsverk.

För att vara relevanta och uppdaterade säkerställer vi att vi följer, eller är bättre än de lagar och krav som gäller för vårt verksamhetsområde.