Reduktionsplikt

Reduktionsplikten – vad är det?

Det blir allt dyrare att tanka bilen. Höga råvarupriser i kombination med politiska styrmedel och skatter höjer priserna för konsumenterna. För sex år sedan, när priserna var som lägst under det senaste decenniet, kostade en liter diesel 11,38 kr. Idag är priset långt över 20 kr. En av anledningarna till detta är reduktionsplikten. Vad innebär den?

Reduktionsplikten infördes som styrmedel 2018. Målet med reduktionsplikten är att minska koldioxidutsläppen från fordons- och numera även flygtrafiken i Sverige.

För varje år som går fram till 2030 ökar reduktionsplikten procentsatsen för minskade utsläpp från berörda drivmedel.

Reduktionsplikten fokuserar på hur klimateffektiva de inblandade biobränslena är. Tidigare var fokuset enbart på andelen förnybart i drivmedlet, och man brydde sig till exempel inte om tillverkningens utsläpp.

Detta politiska styrmedel tar alltså hänsyn till de förnybara drivmedlens livscykelutsläpp, vilket gör det till ett mer rättvist sätt att öka mängden förnybart.

För att ta ett exempel så minskar koldioxidutsläppen mer när man blandar i 30 % HVO från slaktavfall jämfört med att tillsätta 40 % HVO från palmolja. Palmolje-HVO har alltså ett större klimatavtryck genom hela livscykeln än slaktavfalls-HVO och detta tar reduktionsplikten hänsyn till.

Reduktionsplikten

Biodrivmedel dyrare

Biodrivmedel är, än så länge, dyrare än vanlig diesel eller bensin. Därför höjs priserna vid pump när kraven på mer inblandade förnybara drivmedel ökar.

Tanken med reduktionsplikten är att stegvis få ner utsläppen. År 2030 ska utsläppen reduceras med 66 % för fossil diesel och 28 % för fossil bensin.

Långsiktighet för marknaden

Den syftar också som ett styrmedel för att ställa om till tillverkning av biodrivmedel. Det pågår forskning i Sverige som undersöker nya möjligheter till förnybara drivmedel. I Sverige är bland annat Preem en föregångare och tillverkar biodrivmedel av tallolja, en restprodukt från det svenska skogsbruket.

Kanske blir Sverige världsledande på den här typen av produkter om inte el blir det som enbart kommer att dominera framtidens bilar?

Oljeraffinaderiet i Lysekil
Preem är ett av de företag som ställer om sin verksamhet och satsar på förnybart.

Flera partier svänger

Flera partier vill nu se över reduktionsplikten och har omprövat sin tidigare hållning. Dessa vill sänka reduktionsplikten för att få ner priserna. Vad resultatet av debatten blir återstår att se. Vad anser du om reduktionsplikten och drivmedelspriserna?

Till toppen av sidan