Nytt revolutionerande säkerhetssystem i nya Volvo EX90

Säkerhetssystem Volvo EX90
Volvo introducerar ett nytt säkerhetssystem som standard i nya Volvo EX90. Systemet förstår när föraren tappar fokus och vidtar åtgärder för att undvika olyckor.

Även den bäste av bilförare kan göra misstag. Människor kan distraheras, vara stressade, känna sig dåsiga eller vara i något annat tillstånd som påverkar körningen. Och när människor inte är på topp kan de behöva få hjälp.

För att nå vår vision om noll kollisioner måste vi titta på alla orsaker till varför en krock kan inträffa. Traditionellt har vi fokuserat på att få våra bilar att bättre förstå vad som händer dem, för att skydda de åkande.

För att bryta ny mark kring hur vi ska skydda människor måste vi emellertid gå längre – vi behöver förbättra bilens förmåga att tolka förarens tillstånd.

Det är därför Volvo introducerar sitt nya säkerhetssystem för att förstå föraren som standard i Volvo EX90, som avtäcks den 9 november 2022. Detta realtidsbaserade kupéavkänningssystem arbetar utifrån ett enkelt koncept: om en Volvobil kan förstå när föraren är i ett tillstånd som inte är optimalt för att köra, kan bilen vidta åtgärder för att undvika olyckor.

Volvos system för att förstå föraren 

Systemet kommer att debutera i EX90 och komplettera en toppmodern uppsättning sensorer i exteriören.

– Vår forskning visar att genom att bara observera vart föraren tittar och hur ofta och hur länge hans eller hennes ögon är stängda kan vi säga mycket om förarens tillstånd, säger Emma Tivesten, Senior Technical Expert på Volvo Cars Safety Center.

– Genom att basera sina beräkningar på våra forskningsresultat gör avkänningssystemet det möjligt att identifiera om förarens förmåga är nedsatt, kanske på grund av dåsighet, distraktion eller till och med berusning, och erbjuda förarassistans på det sätt som är bäst lämpat för situationen.

Med hjälp av två kameror som fångar upp tidiga signaler om att föraren inte är i toppform, följer systemet förarens blick för att identifiera mönster. Genom att mäta hur stor del av tiden som föraren har blicken riktad mot vägen, med hänsyn tagen till naturliga variationer, förstår systemet när förarens ögon och kanske därför tankar är fokuserade på något annat än på körningen.

Säkerhetssystemet läser av föraren

Tittar föraren för lite på vägen? Det kan vara ett tecken visuella distraktioner, till exempel att hen tittar på mobilen. För mycket? Det kan vara ett tecken på kognitiv distraktion, vilket kan innebära att föraren är så försjunken i sina tankar att hen inte längre registrerar vad ögat ser – eller att föraren är alkoholpåverkad eller påverkad av andra droger. 
Bilens innovativa ratt spelar också en roll. Med hjälp av kapacitiv teknologi känner ratten av om föraren släpper taget och övervakar på så sätt regelbundenheten hos rattrörelserna.

”Bilen kan till och med stanna säkert vid vägkanten och slå på varningsblinkersen”

Genom att använda våra patenterade algoritmer för avkänning av blickmönster i realtid kommer bilen att kunna vidta lämpliga åtgärder för att hjälpa föraren vid behov. Hjälpen kan börja med en enkel varningssignal som ökar i volym i takt med att situationen förvärras.

Om föraren inte reagerar på de allt tydligare varningarna, kan bilen till och med stanna säkert vid vägkanten och varna andra trafikanter genom att slå på varningsblinkersen.

– Vi har gjort stora framsteg när det gäller yttre avkänning de senaste decennierna tack vare vårt engagerade arbete med krockförebyggande system, säger Thomas Broberg, tillförordnad chef för Volvo Cars Safety Centre.

– Kupéavkänning är en av de kommande frontlinjerna på säkerhetsområdet för oss. Vi kommer att fortsätta att lära oss, utveckla och integrera nya funktioner steg för steg för att öka säkerheten i takt med att vår kunskap ökar och mognar.

Läs mer

Aktuella kampanjer