Miljöbonus för elbilar 2022

Renault Megane E-Tech Electric miljöbonus elbil

Detta gäller för miljöbonusen för elbilar (bonus-malus)

För att främja att människor köper fordon med lägre utsläpp infördes år 2018 bonus-malus-systemet, eller miljöbonusen för elbilar. I denna artikel går vi igenom de vanligaste frågorna kring denna miljöbonus med fokus på just elbilar.

Vad är tanken bakom elbilsbonusen?

Tanken bakom elbilsbonusen är att skapa incitament för människor att köpa en ny bil med lägre utsläpp.

Miljöanpassade fordon, som en elbil, får genom bonus-malus-systemet en bonus. Fordon med högre utsläpp får istället en malus; en högre skatt.

Syftet med systemet är att människor i allt högre grad ska välja en elbil.

Det slutgiltiga målet är att det inte ska säljas nya fossila fordon i framtiden.

Den principiella grunden för systemet är att intäkterna ska täcka kostnaden. Balansen mellan bonus och malus ses nu över. 

Hur mycket får man i miljöbonus?

Köper du en ny elbil idag och får den levererad innan årsskiftet kan du ansöka om en bonus på 70 000 kr.

Beloppet betalas ut tidigast sex månader efter att bilen har ställts på. 

Privatleasar du din bil är bonusen medräknad i kalkylen, och bonusen går alltså till bilhandlaren du leasar från.

Hur ser det ut för bonus-malus 2023?

Från och med den 1 januari sänks den högsta bonusen från 70 000 kr till 50 000 kr. Den lägsta möjliga bonusen kommer att ligga kvar på detta års nivåer, dvs. 5000 kr. Bonusen för laddhybrider sänks till max 10 000 kr.

Gränsen för att få en bonus överhuvudtaget sänks också från dagens 50 gram koldioxid/km till 30 gram koldioxid/km. 

Anledningen att man ändrar på systemet är att allt fler nya elbilar säljs, medan det säljs färre nya bilar med höga koldioxidutsläpp.

Den bonus som betalas ut ska täckas av den malus som staten får in genom fordonsskatter. Får att få systemet att gå ihop krävs det därför att man dels sänker den högsta bonusen, dels sänker utsläppsgränsen för att få bonus överhuvudtaget.

Så ansöker du om miljöbonus för din elbil

Vi hjälper dig gärna med din ansökan om du köper en ny elbil av oss. Här kommer en guide i tre enkla steg om hur du går tillväga.

1: Skicka in en försäkran till Transportstyrelsen

Efter att din bill ställs på kommer en blankett från Transportstyrelsen på posten. Använd denna för att skicka in din försäkran. Du behöver skicka in din försäkran inom sex månader efter att du fått blanketten.

2: Din ansökan registreras och handläggs

Transportstyrelsen registrerar din ansökan så fort den kommit in. Sedan dröjer det sex månader till ansökan behandlas.

3: Du får bonusen insatt på ditt konto

Du kan räkna med att det tar ungefär två veckor efter att din ansökan behandlats till att du har pengar på ditt konto. Har du sålt bilen innan det kan dock bonusen inte delas ut.

Läs mer

Aktuella kampanjer