Halv och hel bilförsäkring

Vad innebär halv- eller helförsäkring till bilen?

Vår guide till bilens försäkringar

Enligt lag behöver din bil ha en trafikförsäkring. Men för din skull bör du även ha en halv- eller helförsäkring beroende på bilens ålder. I den här artikeln får du lära dig mer om vad som ingår i de olika försäkringarna.

Vi börjar med trafikförsäkringen. Det är den enda försäkring som är obligatorisk enligt lag, och den ingår alltid i en vanlig bilförsäkring.

Trafikförsäkring ersätter skador på förare och passagerare i bilen. Detsamma gäller för:

 • Skador på personer utanför bilen
 • Skador på egendom som orsakats av att du kört bilen

Hos många försäkringsbolag ingår krishjälp när du tecknar en trafikförsäkring. Det kan vara besök hos psykolog för att bearbeta en olycka.

Trafikförsäkringen ersätter däremot INTE skador på din bil. För det behöver du en halv- eller helförsäkring.

Halvförsäkring räcker för nyare bil med vagnskadegaranti

En ny bil har alltid en vagnskadegaranti. Hur länge denna gäller beror på bilmärke – vanligast är tre år från första registreringsdagen. Så är fallet för våra nybilsmärken Volvo, Renault och Dacia.

Har du vagnskadegaranti räcker det med en så kallad halvförsäkring.


Halvförsäkring

Du som har en nyare bil bör skaffa en halvförsäkring. Den är inte obligatorisk enligt lag, men skyddar dig från en hel del oförutsedda utgifter om det värsta skulle hända. Detta ingår oftast i en halvförsäkring (samt ingår i en helförsäkring):

 • Allrisk
 • Brand
 • Glas
 • Maskin och elektronik
 • Räddning
 • Rättsskydd
 • Stöld

Nedan utvecklar vi vad dessa innebär rent konkret.

Allrisk

Allrisk brukar också kallas drulleförsäkring. Den täcker skador och annat som inte orsakas av direkta trafiksituationer. Till exempel:

 • Borttappad eller skadad bilnyckel.
 • Skador på klädsel eller inredning i kupén. Kanske har du kladdat med mat eller spillt olika vätskor eller färg.
 • När du tankat bensin istället för diesel, eller vice versa.

Skadan måste vara oförutsedd och plötslig. Rent slitage ersätts inte. Ej heller om ett djur orsakat skadan.

Självrisken brukar ligga på mellan 750 och 2000 kr.

Brand

Med en brandförsäkring i din halvförsäkring ingår ersättning för skada orsakad av brand, explosion eller blixtnedslag.

Hos de flesta försäkringsbolag ersätts också:

 • Skador på elektriska kablar på grund av kortslutning
 • Följdskador på elektriska komponenter

Självrisken ligger oftast på mellan 1000 och 2000 kr.

Glas

Skador på vindrutor, sidorutor och bakruta ersätts med en glasförsäkring. Ett typexempel är vid stenskott.

Glasförsäkringen ersätter inte skador som uppstått efter krock, att du kört i diket eller skadegörelse, det står vagnskadeförsäkringen för.

Inte heller kan du räkna med att skador på glastak eller taklucka ersätts med en glasförsäkring. Då krävs en vagnskadeförsäkring.

Självrisken när en ruta behöver repareras ligger på 0 till 200 kr. Behöver en ruta bytas ut får du ofta betala 1500 kr, men det kan variera.

Maskinskada

Maskinskadeförsäkringen ersätter skador på till exempel:

 • Motorn
 • Elektronik
 • Växellådan
 • AC:n
 • Batterier som driver elbilar och hybrider

Exakt vilka komponenter som ingår kan du läsa om i försäkringsvillkoren.

Det finns begränsningar i hur länge en maskinskadeförsäkring gäller. Ofta slutar försäkringen gälla när bilen är mellan åtta och tolv år, alternativt att den gått 10 000–15 000 mil. För elbilar kan miltalen vara högre, upp till 20 000 mil. Kolla upp vad som gäller för de försäkringar du väljer mellan.

Räddning

Räddningsförsäkringen ersätter kostnaden för bärgning samt transport av förare och passagerare hem. Den gäller vid olycka, driftsstopp eller vid stulen bil. Försäkringen gäller normalt inte när du får driftsstopp på grund av soppatorsk.

Självrisken ligger ofta runt 1500 kr.

Rättsskydd

Hamnar du i en rättegångstvist ersätter rättsskyddsförsäkringen kostnader i rätten. För tvister om mindre värden än 50 % av prisbasbeloppet gäller inte försäkringen. 2022 låg gränsen på 24 150 kr.

Villkor för rättsskyddsförsäkringen

För att försäkringen ska gälla måste du anlita ett ombud.

Självrisken varierar på 20–25 % av rättegångskostnaden och högsta ersättning brukar vanligen ligga på 130 000–140 000 kr.

Stöld

Blir din bil stulen gäller stöldförsäkringen. Den gäller också vid tillgrepp, vilket innebär att en person stjäl din bil för en stund men inte har för avsikt att behålla eller sälja den.

Försäkringen gäller inte om personen som stjäl bilen tillhör samma hushåll. Inte heller gäller den om du frivilligt lämnat bilen till någon annan, som sen inte kommer tillbaka. Vanligen sker detta vid en försäljningssituation.

Var därför alltid noggrann med att be om legitimation och kontaktuppgifter när du ska sälja din bil, så att du inte blir blåst.


Helförsäkring

I en helförsäkring ingår alltid allt du får i en halvförsäkring, plus en vagnskadeförsäkring.

Du som har en bil med utgången vagnskadegaranti bör skaffa en helförsäkring för en heltäckande garanti. Men har du en nyare bil med vagnskadegaranti räcker det alltså att teckna en halvförsäkring.

Vagnskada

Vagnskadeförsäkringen kan ersätta skador på din bil som orsakats av:

 • Trafikolycka
 • Annan yttre olyckshändelse
 • Skadegörelse
Trafikolycka

Kollisioner med andra bilar men också singelolyckor som dikeskörning räknas som trafikolycka.

Annan yttre olyckshändelse

Skada på bilen som orsakas av till exempel ett nedfallet träd ersätts också av vagnskadeförsäkringen.

Vagnskadeförsäkringen gäller inte för:

 • Skador som orsakats av rost
 • Skador på delar som har konstruktionsfel

Självrisken varierar men ligger vanligen på 3000–6000 kr.

Vi hjälper dig gärna vidare till en lösning som passar dig och har bra kontakt med bland annat Volvia.

Köper du begagnad bil av oss och använder dig av vår finansierings- och försäkringslösning ingår förmånliga Bil-Nilsson Komplett, som du kan läsa mer om här>.


Utforska våra bilar i lager>

Till toppen av sidan