Bilens garantier och försäkringar

Har du koll på bilens garantier och försäkringar?

En stor investering är värd att skyddas. Denna artikel ger dig förhoppningsvis en bättre förståelse för garantier och försäkringar av din bil.

Vid köp av ny bil i Sverige ingår det alltid en vagnskadegaranti, som oftast sträcker sig i tre år från registreringsdagen. I den ingår följande:

 • Skador på bilen vid trafikolyckor.
 • Skadegörelse: om någon skulle krossa en ruta eller dylikt.
 • Andra olyckshändelser som orsakas av yttre påverkan, till exempel om något skulle falla ned på din bil.

Denna garanti står generalagenterna för – i vårt fall Volvo, Renault eller Dacia. När du köper din bil får du med ett garantibevis. Förvara det på ett säkert ställe, då det är en värdehandling.

Trafikförsäkring obligatorisk

För att ha en fullförsäkrad ny bil krävs det att du tecknar en halvförsäkring. I en halvförsäkring ingår ofta följande:

 • Trafikförsäkring som ersätter personskador och en del sakskador (obligatorisk för alla bilägare med ej avställda bilar)
 • Stöldförsäkring
 • Brandförsäkring
 • Glasförsäkring
 • Allrisk/drulleförsäkring
 • Maskinförsäkring
 • Räddningsförsäkring
 • Rättsskyddsförsäkring

Vissa av dessa är självförklarande, medan andra behöver förtydliganden.

Allriskförsäkring: 

Skyddar dig från ditt eget slarv eller om du har otur. En allriskförsäkring täcker bilens inredning (fläckar och dylikt), bilnycklar (om du slarvar bort dem) och bränsletank (om du skulle råka tanka fel).

Rättsskyddsförsäkring: 

Kan ersätta kostnader för rättsliga omkostnader kopplat till en tvist.

Att tänka på:

Kolla alltid upp exakt vad som ingår i halvförsäkringen! Om olyckan skulle vara framme kan det bli en dyr historia om försäkringen inte täcker ett visst område. Se till att teckna upp dig för de försäkringstillägg du känner att du är i behov av.

Tänk på att det är den som äger bilen som måste teckna försäkringen.

Köper du en begagnad bil som är mer än tre år gammal rekommenderar vi att teckna helförsäkring.

Tilläggsförsäkringar

Mycket ingår i en vanlig halvförsäkring – men inte allt. Vill du verkligen känna dig säker på att du är totalförsäkrad om något skulle hända finns det några tilläggsförsäkringar som kan vara intressanta att titta närmare på.

Assistansförsäkring

Skulle något oväntat hända och du blir stående med bilen utan att kunna ta dig till en verkstad så får du hjälp på plats med assistansförsäkringen. Kolla upp vad som gäller för ditt märke.

Om du äger en Volvo och servar den på en auktoriserad verkstad ingår den som en del av servicen, förutsatt att din bil är yngre än 10 år.

Djurkollision

Krockar du med djur ger dig djurkollision 0 kr i vagnskadesjälvrisk.

Volvias trygghetspaket och trygghetspaket plus

I Volvias trygghetspaket ingår hyrbils- och nyckelförsäkring, olyckshändelse inne i bilen, sänkt självrisk vid skadegörelse, djurkollisionsförsäkringen och ingen självrisk vid vagnskada utomhus.

Med trygghetspaket plus får du dessutom 3000 kr lägre självrisk vid en skada på bilen som ska ersättas av personvagnsgarantin.

Sist men inte minst: Helförsäkring

En helförsäkring ger dig utöver nämnda halvförsäkring även vagnskadeförsäkring. En ny bil, har som tidigare nämnts, oftast en vagnskadegaranti som gäller i tre år från att bilen registrerats.

Lycka till med ditt bilägande och hör av dig till oss om du undrar något!

Till toppen av sidan