Åtgärder mot penningtvätt

Vi arbetar aktivt för att förebygga penningtvätt

Lagen om penningtvätt innebär att vi måste göra en bedömning av risken för att vi används för penningtvätt. Det betyder att kraven på kundkännedom och uppföljning ska vara anpassade efter de bedömda riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi ska alltså lära känna dig som kund och dina affärer innan vi inleder en affärsrelation.

Hur påverkar det dig som privatkund?

För dig som är kund eller vill bli kund hos oss innebär det här inte några större förändringar. Inte mer än att vi ibland behöver ställa lite fler frågor. Vi är skyldiga att kontrollera din identitet i olika situationer, t ex när du vill öppna ett Volvokort. När du sätter in pengar hos oss kan vi komma att ställa lite fler frågor till dig om varifrån pengarna kommer. I vissa fall kan vi även behöva se avtal, kvitton, fakturor eller andra handlingar som styrker din förklaring. Vi behandlar alltid kundinformation konfidentiellt. Banksekretessen gäller som tidigare.

För dig som företagskund

Du som företräder ett företag måste kunna visa giltig ID-handling och att du har rätt att företräda företaget. Dessutom måste vi kontrollera vem eller vilka som äger >25% av företaget och om någon har ett bestämmande inflytande i företaget. Du måste också vara beredd att svara på frågor om företagets verksamhet, dess omsättning och hur man kommer att nyttja våra tjänster.

I vissa fall får vi inte utföra tjänsten

Om du inte kan visa giltig ID-handling eller lämna en tillfredsställande förklaring till varför du vill få en viss tjänst utförd, får vi inte utföra den önskade tjänsten. Om lagen inte följs kan den enskilde medarbetaren hos oss bli straffad och Volvofinans Bank bli drabbad av sanktioner från Finansinspektionen.

Vill du veta mer?

På Finansinspektionens och Bankföreningens hemsidor finns information för dig som vill veta mer om lagen och reglerna som gäller.

Till toppen av sidan