Miljö & kvalitet

Vår miljöpolicy

Bil Nilsson i Alingsås AB bedriver verksamhet som omfattar försäljning av nya och begagnade bilar, service/reparation, biluthyrning, tvätt av nya och begagnade bilar, butiksförsäljning av bildelar och drivmedelsförsäljning, däckservice med tillhörande däckhotell. Vårt miljöarbete är inriktat på att successivt minska vår miljöpåverkan genom bestämda mål och aktiviteter.
Som stöd och hjälp för vår miljöpolicy har vi ISO certifiering enligt 14001 och biltvätten är Svanen-märkt.

Vår kvalitetspolicy

Bil-Nilsson i Alingsås AB har som övergripande målsättning att vara ett serviceföretag i mästarklass. Det definieras av stabila processer, ordning och reda som leder till hög kvalitet i utförda arbeten och hög stabil servicegrad gentemot våra kunder. Hög tillgänglighet och enkelhet i kommunikation med oss som företag. Syftet med detta är att skapa kundlojalitet genom ett upplevt värde för pengarna och förtroende för företaget och dess tjänster/produkter. Som stöd och hjälp för vår kvalitetspolicy har vi ISO certifiering enligt 9001.

Våra Sekretessregler vid kontrollarbete

All information som erhålls och skapas när kontroll- arbete genomförs hanterar vi under sekretess. Information lämnas endast ut till fordonets ägare eller brukare.

Undantag för ovanstående sekretessregler gör vi endast om myndigheter begär ut information och som kan styrka att de enligt lagstiftning har rätt att få ut information om kontrollerat fordon.

Innan information lämnas ut till myndigheter informerar vi fordonets ägare eller brukare om vilken information som kommer att frisläppas om detta inte hindras av särskild lagstiftning.